NASZA MISJA

Misja New York Language Centre ma dwojaki cel: zapewnić wysokiej jakości, niedrogie lekcje języka angielskiego dla studentów z zagranicy w przyjaznej i przyjaznej atmosferze, w której uczniowie są najważniejsi, niezależnie od tego, czy ich celem jest poprawa akademickiej, zawodowej lub osobistej samodoskonalenia, oraz wystawienie ich na amerykańską kulturę. Jednocześnie staramy się zapewnić nowojorczykom imigrantów zajęcia z ESL, które uwzględniają ich potrzeby i przygotowują ich do bycia częścią społeczeństwa, w którym żyją, pracują i kształcą swoje dzieci. Program nauczania w New York Language Center ma na celu wsparcie tej misji poprzez dostarczenie uczniom niezbędnych narzędzi językowych, które pomogą im osiągnąć swoje cele. New York Language Centre angażuje się w doskonałość i najwyższy poziom usług.

 

PRZEGLĄD PLANU

NYLC przechodzi kompleksowy przegląd raz na trzy lata. Przegląd ten obejmuje następujące elementy programu: Misja, zasoby finansowe, usługi dla studentów, zasoby ludzkie, obiekt fizyczny, procedury administracyjne i polityki operacyjne, marketing i rekrutacja oraz przegląd programu ESL. Każdy uczeń, wykładowca lub członek personelu chcący wnieść wkład do tego planu jest zachęcany do skontaktowania się z dyrektorem wykonawczym.

 

PRZYJMUJĄC MIĘDZYNARODOWYCH STUDENTÓW OD 1985U

New York Language Center dąży do doskonałości we wszystkich aspektach naszego programu. Pomoże Ci to spędzić z nami dobrze spędzony czas. Nie tylko zaprzyjaźnisz się z całym światem, otrzymasz doskonałe instrukcje, będziesz uczestniczyć w ekscytujących zajęciach i cieszyć się naszym wspaniałym miastem! Nasze kursy są zaprojektowane z myślą o Tobie.

 

CERTYFIKACJA

NYLC Upper West Side (Broadway) i NYLC Jackson Heights są akredytowane przez Komisję ds. Akredytacji Programu Języka Angielskiego (CEA) na okres od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2029 r., a NYLC zgadza się przestrzegać standardów CEA dla programów i instytucji języka angielskiego.

Aby uzyskać akredytację, New York Language Center musi udowodnić, że przestrzega wszystkich standardów CEA, w tym takich dziedzin, jak administracja, pracownicy naukowi, wydział, usługi studenckie itp.

Pełną listę norm CEA można znaleźć tutaj: http://cea-accredit.org/about-cea/standards.

Akredytacja CEA gwarantuje, że studenci NYLC uczestniczą w wysokiej jakości programie ESL. Jeśli jednak uczeń jest niezadowolony z usług świadczonych przez szkołę lub uważa, że ​​szkoła nie przestrzega standardów, może złożyć skargę do CEA.

Reklamacje mogą składać student, wykładowcy, pracownicy, a także osoby spoza programu. Informacje można znaleźć pod adresem:  http://cea-accredit.org/about-cea/complaints.

 

New York Language Centre posiada certyfikat szkoły języka angielskiego wydany przez Departament Edukacji Stanu Nowy Jork. Jest również upoważniony przez Departament Imigracji Stanów Zjednoczonych do przyjmowania zagranicznych studentów niebędących imigrantami.

 

KODEKS ETYCZNY

New York Language Center musi zawsze wypełniać misję szkoły.

Centrum Językowe w Nowym Jorku musi przestrzegać norm etycznych we wszystkich praktykach biznesowych - oznacza to zawsze oferowanie produktu wysokiej jakości, traktowanie klientów z szacunkiem, wypłacanie zwrotów w terminie i / lub zwracanie pieniędzy w wyznaczonym terminie. Oznacza to, że nigdy nie "oszukiwać" klienta lub informować klienta, że ​​otrzyma usługę, gdy nie będzie. Centrum Językowe w Nowym Jorku musi zawsze angażować się w praktyki prawne określone w prawie lokalnym, stanowym i federalnym. Centrum Językowe w Nowym Jorku musi przestrzegać wytycznych określonych przez jego organy regulacyjne. New York Language Center musi traktować wszystkich pracowników uczciwie iz szacunkiem. Personel musi traktować się nawzajem tak samo. New York Language Center nie może angażować się w prowadzenie praktyk biznesowych, które wykraczają poza jego misję, chyba że misja ulegnie zmianie.