New York Language Center nieustannie poszukuje oddanych i utalentowanych osób, aby dołączyć do naszego wydziału. Z przyjemnością otrzymamy Twoje podanie, jeśli masz tytuł licencjata (minimum) i co najmniej jedno z poniższych:

Kwalifikacje do zatrudnienia w New York Language Centre

Wydział jest mianowany na część etatu lub na pełny etat. Wszystkie wydziały nauczania ESL muszą być rodzimymi użytkownikami języka angielskiego lub wykazywać znajomość angielskiego na poziomie podstawowym, o czym świadczy wywiad i lekcja pokazowa.

Cały Wydział Bronx musi spełniać wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z Departamentem Edukacji stanu Nowy Jork w następujący sposób:

1. Stopień matury u każdego ucznia ORAZ

2. 12 miesięcy doświadczenia w nauczaniu w programie ESL LUB

3. Ukończenie programu szkoleniowego w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka obcego LUB

4. Minimum punktów magisterskich 6 w TESOL lub Lingwistyce

 

Wydział w akredytowanych oddziałach 2 (NYLC Manhattan, Uptown; i NYLC Queens, Jackson Heights) musi spełniać co najmniej następujące wymagania

1. Stopień licencjata w dowolnej dyscyplinie ORAZ

2. Kurs szkoleniowy dla nauczycieli ESL lub absolwenci 6 w TESOL lub Lingwistyce (przykładem programu szkolenia nauczycieli ESL jest CELTA).